Art. 15 ust. 7 dyrektywy tytoniowej nakłada na producentów obowiązek zapewnienia wszystkim podmiotom gospodarczym uczestniczącym w obrocie wyrobami tytoniowymi (skończywszy na ostatnim podmiocie gospodarczym przed pierwszym punktem sprzedaży detalicznej) sprzętu potrzebnego do rejestrowania nabywanych, sprzedawanych, przechowywanych, przewożonych lub w inny sposób przetwarzanych produktów tytoniowych. Sprzęt powinien móc odczytywać i przekazywać drogą elektroniczną zarejestrowane dane do systemu repozytoriów.


Wymienieni producenci stosujący model pojedynczego punktu kontaktowego („producenci uczestniczący”) uważają, że podmiotom gospodarczym przysługuje (w rozsądnych granicach) swoboda w wyborze najodpowiedniejszej dla siebie opcji z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności, o ile wybrane rozwiązanie umożliwia skanowanie różnych typów kodów przewidywanych przez akty wykonawcze, rejestrowanie powiązanych z nimi danych, formatowanie i przekazywanie danych do systemu repozytoriów zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej.


Producenci uczestniczący uważają również, że najefektywniejszym rozwiązaniem jest powierzenie zarządzania procesem zaopatrywania podmiotów gospodarczych niezależnemu dostawcy usług będącego stroną trzecią, z korzyścią dla całego łańcucha dystrybucji. Dla podmiotu gospodarczego niezależny dostawca usług pełni rolę pojedynczego punktu kontaktowego („SPOC”), ponieważ większość z nich nie ma bezpośrednich umów z producentami uczestniczącymi. SPOC dokona w oparciu o obiektywne kryteria oceny skanerów/sprzętu i zwróci koszty poniesione przez podmiot gospodarczy w związku z zakupem sprzętu.

 

O Firmie SGS

Firma SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Jesteśmy uznawani za światowy wzorzec w dziedzinie jakości i rzetelności. Prowadzimy sieć ponad 2400 oddziałów i laboratoriów na całym świecie, które zatrudniają ponad 95 tysięcy pracowników.
 

Odwiedź nas na stronie internetowej SGS.com
 

Kontakt

Masz pytania na temat dyrektywy tytoniowej? Chcesz dowiedzieć się, czy możesz ubiegać się o refundację? Nie wiesz, jak złożyć wniosek? Nasz zespół chętnie Ci pomoże.
 

  • Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:
    • E-maila, klikając przycisk „Napisz do nas” poniżej
    • Czatu, korzystając z linka w prawym pasku bocznym
    • Telefonu, dzwoniąc pod poniższy numer telefonu