1. Hvorfor oprettede EU denne forordning om T & T?

T&T-systemet under TPD er designet for at bekæmpe ulovlig handel inden for EU. Ulovlig handel forstærker de negative konsekvenser ved at gøre det billigere for folk at købe tobaksprodukter. Ulovlige tobaksvarer overholder ikke nødvendigvis EU-reglerne, såsom forpligtelsen til at bære kombinerede sundhedsadvarsler. Som afklaret i IA'erne bruges T&T-systemet også til at overholde artikel 8 i protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer under WHOs rammekonvention om tobakskontrol, som blev ratificeret af Den Europæiske Union. Til bekæmpelse af den ulovlige handel fastsætter artikel 15 i TPD et omfattende sporbarhedssystem for den lovlige forsyningskæde af tobaksvarer i EU. Sporbarhedssystemet suppleres med et sikkerhedssystem, der hjælper med at identificere forfalskede produkter i henhold til artikel 16. Opfølgning og sporing af tobak på pakkeniveauet fra producenten ned til den sidste økonomiske aktør inden den første detailforretning giver myndighederne muligheden for at følge ruten og kilden af ægte produkter.

2. Hvem betragtes som økonomiske aktører "før den første detailbutik"?

Den "første detailforretning" defineres ifølge IA'erne som den facilitet, hvor tobaksvarer markedsføres (dvs. stilles til rådighed for forbrugerne i EU) for første gang, herunder salgsautomater. D.v.s. økonomiske aktører inden den første detailhandel inkluderer alle direkte og indirekte kunder i tobakkens forsyningskæde, såsom distributører, grossister, selvbetjeningsbutikker, nøglekunder med centrallager, varevogne, varehuse, transportvirksomheder og importører involveret i handel af tobaksprodukter.

3. Hvad er hovedtrinnene i oprettelsen af et T&T-system?

Der findes to vigtige trin:

(1) Udpegning af ID-udsteder

Hver medlemsstat skal vælge en selvstændig ID-udsteder, der vil få overdraget to kritiske opgaver.

For det første skal den udvalgte ID-udsteder oprette UI’er, der består af tal og/eller bogstaver, på enhedspakkerne, og hvis anmodet af økonomiske aktører, på den aggregerede emballage. Disse UI’er skal anvendes på produktet inden for en periode på seks måneder.

Desuden er ID-udstederen ansvarlig for at oprette "identifikationskoder" for alle de relevante økonomiske aktører, faciliteter og maskiner, så de nemt kan identificeres på systemet. Disse identifikationskoder er nødvendige for at anmode om UI’er. Disse identifikationskoder er også nødvendige, når der sendes logistisk- og transaktionsmæssig information til datalagringssystemet.

(2) Opsætning af datalagringssystemet

Producenter og importører af tobaksprodukter skal kontrahere med en datalagringsleverandør for at lagring T&T-data udelukkende er relateret til deres produkter ("primært datalager"). Kommissionen vil undersøge hvert kontraktudkast og egnetheden af alle foreslåede udbydere, især hvad der angår selvstændighed og teknisk kapacitet, og derefter godkende eller afvise dem. Hvis der ikke foreligger et svar fra Kommissionen inden for tre måneder, anses kontrakten og udbyderen for at være godkendt.

Når leverandørerne af de primære datalagre er udvalgt og godkendt, vil Kommissionen vælge leverandøren af det "sekundære" datalager blandt leverandørene af de primære datalagre. Det sekundære datalager vil gemme alle T&T-data, (også data lagret i de forskellige primære datalagre) og skal sikre medlemsstaternes myndigheder adgang til det enkelte datasæt. Datalagringssystemet vil give myndighederne en oversigt over alle produktbevægelser.

Når disse kritiske trin er gennemført, vil T&T-systemet begynde at tage form. De relevante tobaksvarer begynder at blive markeret med UI’er, og deres bevægelser vil scannes og registreres under hele forsyningskæden fra 20. maj 2019.

4. Hvilke ændringer vil der ses på pakken?

Alle pakker vil bære en UI (T & T-kode). Afhængigt af producenten vil UI’en sandsynligvis placeres i en sort boks i bunden af pakken. Der kan også være mindre justeringer af andre funktioner på pakken for at tilpasse den sorte boks.

5. Hvad bruger vi UI'er til?

UI’er, som anvendes på pakken ved produktionstidspunktet, indeholder blandt andet følgende oplysninger:

 • Dato og sted for fremstilling
 • Produktionsdetaljer (anvendte maskiner, skiftning eller fremstillingstidspunkt)
 • Produktbeskrivelse
 • Det påtænkte detailsalgsmarked
 • Den påtænkte forsendelsesrute

Denne UI gør det muligt for myndighederne at spore alle trin i forsyningskæden, helt fra fabrikken til den første detailforretning. 

6. Hvordan integrerer man produktsporing i arbejdsmiljøet?

Hver deltager i tobaksforsyningskæden vil udarbejde og vurdere, hvordan TPD og IA'erne vil påvirke deres forretningsprocesser. Nedenfor finder du nogle af de processer, der bør overvejes:

 1. Registreringsproces af alle tobaksproduktbevægelser (fx modtagelse af produkter, oprettelse af nye hierarkier til afsendelse og afsendelse af produkter til den næste økonomiske aktør) bør vurderes og klargøres.
 2. Anvendelse af en UI-kode for hver aggregering og bevægelse af tobaksvarer. Det aggregerede niveau (UI-kode) kan anmodes fra en kompetent ID-udsteder eller selv oprettes af den økonomiske aktør.
 3. Relevante data vedrørende aggregering og bevægelse vil overføres til datalagringssystemet via en router.
 4. Hver facilitet (lager), herunder detailforretninger, vil kræve en identifikationskode (ID-facilitet), som vil blive anvendt ved oprettelse af aggregeringskoder eller under scanning i forb. med forsendelse/modtagelse af tobaksvarer.
 5. Alle økonomiske aktører (inden den første detailforretning), skal besidde det nødvendige udstyr for at kunne scanne tobaksvarer (cigaretter og rulletobak), og overføre dataene til lagringssystemet i overensstemmelse med TPD.

7. Hvordan skal økonomiske aktører beskæftige sig med produkter, der ikke er TPD-kompatible (ingen UI’er) pr. 20. maj 2019?

IA'erne angiver, at cigaretter og rulletobak, der er produceret inden den 20. maj 2019 uden UI'er, stadig kan distribueres indenfor forsyningskæden (fra producent til butik) indtil den 20. maj 2020 (dvs. uden at scanning bliver et krav).

Men fra den 20. maj 2019 skal de økonomiske aktører scanne og rapportere bevægelser og transaktioner af nye TPD-kompatible tobak-SKU ‘er (dvs. de pakker, der indeholder UI'er), som de har på lageret.

8. Hvilken software og hardware vil være nødvendig for at opfylde kravene?

Økonomiske operatører kan købe "off the shelf" -løsninger, der leverer både den hardware og software som kræves til scanning og transmission af TPD-data.

Alternativt kan de bygge deres egne løsninger eller opdatere deres eksisterende systemer for at blive TPD-klar.

Hvis de allerede har hardwaren, kan de muligvis bruge TPD-softwaren, stillet til rådighed fra leverandøren/leverandørerne, der er anført af SPOC, men på grund af TPD's tekniske krav vil der kun være begrænsede kompatible sæt af hardware.

Hvis hardwaren endnu ikke er på plads, vil det sandsynligvis være nødvendigt at bruge grundlæggende udstyr som en smartphone og/eller en scanner med større scanningsevne, men det afhænger af hver økonomisk aktørs forretningsbehov og valg af software.

I sidste ende er det hver økonomisk aktørs ansvar at tilpasse sine drifts- og logistiksystemer for at opfylde T&T-kravene i TPD og IA'erne.

9. Hvem vil levere hardwaren?

Økonomiske aktører vil købe hardwaren fra deres udvalgte leverandør med hensyntagen til det beløb, der senere kan refunderes; tidligere meddelt af SPOC. Hardwaren (scanner), som er nødvendig for at understøtte TPD-kravene, findes allerede på markedet.

10. Hvem vil levere softwaren?

Økonomiske aktører har forskellige muligheder ved vurdering af deres softwarebehov for overholdelse af TPD. Den økonomiske aktør kan vælge at købe en ”Off-the-shelf”-løsning fra listen over leverandører (der leveres af SPOC), vælge at udvikle/forbedre deres eksisterende systemer eller alternativt arbejde direkte med en anden udviklingspartner, der er i stand til at levere en løsning, som opfylder TPD-kravene.

11. Hvis en økonomisk aktør allerede har scannere og software til at drive sin virksomhed, kan han/hun så fortsætte med at bruge dette udstyr?

Afhængigt af deres forretningsbehov og egnetheden/kompleksiteten af deres eksisterende løsninger kan økonomiske aktører muligvis forbedre deres eksisterende løsninger for at støtte TPD. De vil således gøre det ved at bruge deres egne ressourcer eller ved at arbejde direkte med en udviklingspartner.

12. Vil økonomiske aktører skulle bruge en forskellig løsning for hver producent?

Forordningen (IA’en) angiver fire typer databærere til kodning af TPD-informationen. Afkodning af informationen fra databæreren afhænger af kodningen af de oplysninger, som producenterne har udført, og derfor foreslås den økonomiske aktør at evaluere hver producents kodningsspecifikationer for at sikre, at den valgte løsning har mulighed for at afkode de korrekte oplysninger.

Vedlagt er kodningsspecifikationerne, udarbejdet af BAT, JTI, ITG og PMI, som er en åben standard, som alle kan bruge. Standardisering af kodningen mellem producenter forenkler i høj grad afkodningen af oplysninger, og forbedrer muligheden for at anvende en enkel løsning ved scanning af tobaksprodukter.

DCTA EU-TPD Kodningsdetaljer

13. Hvordan vil dette påvirke den økonomiske aktørs nuværende rute til marked?

Alle økonomiske aktører vil tilpasse deres processer for at sikre, at scanning og overførsel af data gennemføres i henhold til TPD-principperne. Det nuværende automatiseringsniveau og operationsopsætning kommer til at påvirke eventuelle tilpasninger på ruten til markedet. For eksempel vil en høj automatiseret økonomisk aktør have forskellige punkter at overveje i forhold til en økonomisk aktør med lav eller ingen automatisering. Det er kritisk, at processen er nøje gennemgået af den økonomiske aktør for at forstå, hvor scanningen skal finde sted, og hvornår dataoverførslen skal ske - enten før eller efter en begivenhed. Disse opgaver vil have en indflydelse på alle økonomiske aktører.

14. Hvad sker der, hvis den økonomiske aktør ikke scanner/hvad er konsekvenserne/straffene?

Sanktioner for manglende overholdelse af kravene i TPD varierer fra hver enkel medlemsstat. Ifølge IA'erne kan en medlemsstat også deaktivere en økonomisk operatørs ID (EOID) i systemet.

15. Hvor kan en EO få mere information om TPD?

Klik her for alle dokumenter vedrørende TPD i artikel 15, som Europa-Kommissionen har stillet til rådighed for offentligheden.

16. Hvordan anmoder en økonomisk aktør om en økonomisk aktørs identifikationskode (EOID) og tobaksanlæggets identifikationskode (FID)?

Den nuværende procedure skal defineres af den ID-udsteder, som udpeges i hver medlemsstat. Forordningerne indeholder følgende bestemmelser:

 • Artikel 14 beskriver hvordan anmodningen om en økonomisk aktørs identifikationskode behandles.
 • Artikel 15 beskriver hvordan udstedelse og registrering af økonomiske aktørers identifikationskoder behandles.
 • Artikel 16 beskriver hvordan anmodningen om en facilitetsidentifikatorkode behandles, og
 • Artikel 17 beskriver hvordan udstedelse og registrering af facilitetsidentifikatorkoder behandles.

Se de specifikke artikler for yderligere information. Klik her for at få adgang til EUT, og vælg det foretrukne sprog:

17. Hvem vil give informationer/workshops om, hvordan man bruger scannere og software, samt oplære vores medarbejdere?

Når en økonomisk aktør vælger en leverandør for at købe hardwaren, kan han/hun arrangere nærmere om oprettelsen og oplæringen direkte hos leverandøren.

18.Kan jeg henvise til en leverandørefter efter eget valg

De deltagende producenter udpegede en uafhængig konsulentvirksomhed (konsulent) til at foretage en undersøgelse af markedet og identificere hvilke virksomheder, der kunne være egnede leverandører af hardware- og softwareløsninger til de økonomiske aktører. Konsulenten har fremsendt forespørgsler til flere virksomheder og modtaget en række svar, men kun to virksomheder, Honeywell og Inexto, har leveredet de nødvendige detaljer i deres tilbud, som de erklærer opfylder kravene i TPD og den af Europa-Kommissionen udstedte gennemførelses. Det foregående er ikke en udtømmende liste over tilgængelige leverandører eller udstyr og er udelukkende baseret på de leverandører, som svarede konsulenten pr. 19/10/18.

De økonomiske operatører kan frit vælge leverandør eller udstyr efter eget ønske, men skal sørge for, at den valgte løsning muliggør indlæsning og overførsel af de registrerede tobaksproduktdata til det udpegede datalagringsanlæg.

19.Hvordan er processen for anskaffelse af udstyr? Skal jeg kontakte den foreslåede leverandørs lokale repræsentant eller deres hovedkontor, eller skal jeg bestille via e-handel?

Kontaktoplysningerne for de to leverandører, der er identificeret gennem det uafhængige konsulentfirmas undersøgelse, vil være tilgængelige for de økonomiske operatører på portalen under hele processen for gennemgang og kontakt. Det foregående er ikke en udtømmende liste over tilgængelige leverandører eller udstyr og er udelukkende baseret på de leverandører, som svarede konsulenten pr. 19/10/18. De økonomiske operatører kan frit vælge leverandør eller udstyr efter eget ønske.

Når den økonomisk operatør har modtaget oplysninger om refusionsniveauet for udstyret fra SPoC, kan han kontakte den leverandør, han ønsker og arrangere detaljerne for anskaffelsen af den nødvendige løsning for hans firma direkte med pågældende leverandør. Efter at have fremsendt bevis for den pågældende anskaffelse, en ordre eller andet bevis på installation af TPD-relateret udstyr til indlæsning og overførsel af tobaksprodukter fra din virksomhed til SPoC, vil SPoC vurdere din ansøgning og derefter refundere det tilsvarende beløb.

20. Hvordan kan jeg få refunderet en del fra en producent, der ikke deltager?

Hvis producenten ikke deltager i modellen, skal den økonomiske operatør kontakte vedkommende direkte for at søge om bidrag til de nødvendige udstyrsomkostninger.

21.Hvad er SGS?

Industrien har valgt et tredjepartsfirma, SGS Société Générale de Surveillance SA ("SGS"), til at fungere som et enkelt kontaktpunkt (SPoC) for alle de økonomiske operatører (økonomiske operatører) og hjælpe disse med – på den mest effektive måde – at indkøbe det nødvendige udstyr til indlæsning og overførsel af de registrerede data til lagringssystemet. Med mere end 95.000 ansatte er SGS verdens førende inspektions-, verifikations-, test- og certificeringsfirma, og er anerkendt som den globale reference for kvalitet og integritet. SGS er bevidst om den afgørende betydning af fortrolighed, databeskyttelse og sikkerhed og forpligter sig til i alle sine forretningsaktiviteter at beskytte alle sine kunders og partneres personoplysninger.

22.Hvad betyder første detailforretning?

Alle økonomiske operatører, der er involveret i handel med tobaksprodukter, lige fra producenten til den sidste økonomisk operatør inden de første detailforretninger, skal anskaffe det nødvendige udstyr til registrering af tobaksprodukter, der er købt, solgt, oplagret, transporteret eller på anden måde håndteret. Den "første detailforretning" defineres som den facilitet, hvor tobaksprodukterne sættes på markedet (dvs. stilles til rådighed for forbrugerne) for første gang (f.eks. supermarkeder, benzinstationer, tobaksforretninger, aviskiosker, osv.) Track &

Trace afsluttes med udgående scanning til den første detailforretning. Operatørerne af de første detailforretninger er, i følge gennemførelsesforordningerneakterne, kun forpligtet til at have et ét ID som økonomisk operatør og et ét ID for faciliteten.

23.Hvordan beregnes kravene? Hvilke forudsætninger anvendes? Kan vi modtage en præcis formel for beregning af refusion?

Til beregning af refusion (krav) bruger SGS faktuelle økonomiske data fra operatøren og objektive kriterier, der er verificeret af et uafhængigt konsulentfirma:

 • Typen af den økonomiske operatørs virksomhed: Selvbetjeningsbutik, lager eller andet;
 • Nødvendigt udstyr til alle scanningsaktiviteterne, herunder indgående, udgående, ”pick-and-pack”, omladning og salg fra varevogne;

Volumen afsendt fra faciliteten i forskellige emballager, facilitetens arbejdstider og antal arbejdsstationer (volumen betyder: volumen af cigaretter, rulletobak ogfinskåren røgtobak ( RYO/MYO)-produkter ekspederet til økonomiske operatører i 2017)

24.Hvad er fortolkningen af den software, der er inkluderet i scanningsenheden? Jeg skal oplagre, integrere, osv.

Udstyrsenheden er det udstyr, der vurderes at være nødvendigt for, at de økonomiske operatører kan indlæse og overføre registrerede tobaksproduktdata til datalagersystemet for at overholde deres rapporteringsforpligtelser i henhold til TPD og gennemførelsesakterne gennemførelsesforordningerne udstedt af Europa-Kommissionen

Løsningen består af scanningsenheder med software, der er forbundet med en offentligt tilgængelig sky, og har følgende egenskaber:

 • Scanningsenheder: Læsning af forskellige typer af unikke koder på pakke- og aggregeret niveau; og overførsel til skyen via Wi-Fi, GPRS;
 • Skyen: Registrering af de unikke koder; formattering af registrerede data som meddelelser, der formatteres i henhold til lovmæssige krav; og overførsel af meddelelser til en router, der er defineret af den sekundære leverandør af datalageret;

Der dækkes flere driftsmæssige logistikprocesser, i henhold til Bilag 2 i gennemførelsesforordningen

 • Modtagelse;
 • Ekspedition (herunder ekspedition til salg fra varevogne, ekspedition til salgsautomater);
 • Returnering grundet skader eller til videresalg;
 • Destruktion;
 • Ændring af shippingsenheder (aggregeringsamling og opsplitning);
 • Produktscanning under transport/transit til omladning;
 • Fakturaer, betalingsoversigter;

Derudover giver skyen mulighed for andre administrative opgaver:

 • Indlæsning af masterdata;
 • Opgradering af software ;
 • Tilbagekaldelse af meddelelser fra routeren;
 • Brugeradministration;

25.Hvordan og hvor kan jeg anskaffe mig de tekniske specifikationer til T&T-udstyrsløsningen

De tekniske specifikationer kan findes på SGS OnTrack-platformen eller på EUROPA-KOMMISSIONENS hjemmeside via nedenstående link Tekniske specifikationer

26.Kan vi modtage information om, hvilke data der skal sendes til SPoC før registrering på OnTrack-platformen?

Du kan forberede registreringen ved at indsamle oplysninger om din virksomhed; især ved:

 • at vurdere den nuværende fysiske proces og identificere de scanningsaktiviteter, der er nødvendige
  • Hvor mange arbejdsstationer har du?
  • Er der et ”pick-and-pack”-område? Et område for udgående?
  • Har du omladning og salg fra varevogne?
  • Hvor mange timer vil du bruge i løbet af en arbejdsdag på scanning af ”pick-and-pack”-aktiviteter i TPD Track & Trace?
 • ved at have adresser og volumen pr. facilitet klar
  • Hvad er volumen pr. facilitet af fabriksfremstillede cigaretter (FMC) og finskåren røgtobak (RYO/MYO)?
  • I hvilke enheder modtager du tobaksprodukterne, og i hvilke enheder sender du dem videre (f.eks. indgående mastercases, 80 % i udgående outers)?

27.Hvad dækker ”scanningsenheden”?

"Scanningsenheden" omfatter omfatter den hardware og software, der er nødvendig til registrering af tobaksprodukter, der er købt, solgt, opbevaret, transporteret eller på anden måde håndteret.

28.Hvad sker der, hvis den økonomiske operatør indser, at han har lavet en fejl, efter at beløbet er beregnet?

Inden en økonomisk operatør præsenterer sit refusionskrav, kan han kontakte SGS’s hjælpelinje via de kanaler, der findes på OnTrack-portalen, og bede SGS om at ændre de relevante felter. SGS kan have brug for at revidere og validere rigtigheden af inputtet, afhængigt af niveauet af nødvendige ændringer

29.Vil SPoC fremsende retningslinjer for, hvordan T&T-løsningen vil blive integreret med mine lokale systemer?

SPoC vil ikke fremsende denne information. De økonomiske operatører skal selv udføre al integration med operatørens lokale systemer. Det ligger uden for producentens forpligtelse. De økonomiske operatører kan engagere en løsningsintegrator til at udvikle en løsning, som opfylder deres individuelle krav, men det vil være for deres egen regning.

30.En økonomisk operatør kan have investeret i TPD før SPoC - hvordan kan han blive kompenseret?

De deltagende producenter anerkender det faktum, at en række økonomiske operatører på forhånd har arbejdet for at imødekomme de nødvendige ændringer som følge af TPD 2019, og at de måske allerede har investeret i indkøb af det udstyr, der er nødvendigt til indlæsning og overførelse af de registrerede data til lagersystemet, før SPoC modellen går live. Disse økonomiske operatører vil stadig være nødt til at indsende ansøgning igennem SPoC, fremsende deres input og præsentere kravene for deres facilitet som enhver anden økonomisk operatør.

Når processen når frem til trinnet for refusionskrav, kan den økonomiske operatør vedlægge bevis for køb eller anskaffelse af den nødvendige hardware og software, herunder bevis for tidligere investeringer foretaget for overholdelse af TPD. SGS har muligvis behov for at revidere og validere rigtigheden af beviset for investeringen og vil derefter kompensere den økonomiske operatør op til maksimum af det beregnede refusionsbeløb.

31.Har de økonomiske operatører mulighed for at modtage en fortrolighedserklæring fra SPoC, der sikrer databeskyttelse samt, at SGS behandler alle data fra økonomiske operatører fortroligt for at undgå, at følsom information er tilgængelig for andre?

SGS behandler de modtagne oplysninger fortroligt. SGS har taget alle de nødvendige skridt og sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med globalt anerkendte industristandarder samt paragraf 5 (1) f og paragraf 32 i GDPR (databeskyttelsesforordningen) til at mindske risikoen for tab af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de data, der leveres af de økonomiske operatører og behandles af SPoC.

Data vil blive hostet og behandlet i Europa. Microsofts hoveddatacenteret er placeret i Holland/Amsterdam, mens DR (katastrofeberedskabdisaster recovery/fail-over) er placeret i Irland/Dublin.

Se venligst klausul 1, litra d) i del 1: SGS Generelle Servicevilkår i SGS OnTrack-vilkår for brug, der er tilgængelige på portalen.

32.Hvilke oplysninger deles af SGS?

Alle data behandles fortroligt og kun i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med det enkelte kontaktpunkts præstation med henblik på levering af udstyr i henhold til artikel 15, stk. 7, TPD II.

Konkurrencefølsomme data fra producenterne eller de økonomiske operatører vil ikke blive delt med de deltagende producenter eller økonomiske operatører.

SGS vil opbevare alle oplysninger, instruktioner og dokumenter, som den økonomiske operatør har indsendt via webportalen fortroligt, og SGS må ikke bruge eller godkende eller tillade brug, kopiering eller offentliggørelse af de af den økonomiske operatør fremsendte data eller nogen som helst del deraf, undtagen:

 • med henblik på levering af tjenesteydelser af SGS til økonomiske operatører;
 • til fremlæggelse for de Deltagende Producenter (som defineret i SGS OnTrack-vilkår og betingelser for økonomiske operatører) for at sætte dem i stand til at validere krav og som en del af de administrative oplysninger for opfølgning af krav; og
 • til fremlæggelse for dets professionelle rådgivere, agenter eller repræsentanter med det formål at opnå professionel rådgivning.

Bemærk, at ovenstående ikke gælder for indsendte oplysninger fra økonomiske operatører, som:

 • er eller indgår i det offentlig domæne (undtagen i strid med disse vilkår);
 • SGS modtager fra en uafhængig tredjepart med ret til at afsløre samme;
 • var i SGS's besiddelse inden datoen for modtagelse fra de økonomiske operatører eller;
 • kræves offentliggjort ved lov eller af hvilken som helst retmæssig eller tilsynsførende myndighed

33.Hvordan bliver personoplysninger beskyttet?

Alle data behandles fortroligt og kun i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med det enkelte kontaktpunkts præstation med henblik på levering af udstyr i henhold til artikel 15, stk. 7, TPD II. SGS behandler data i overensstemmelse med paragraf 5, stk. 1, litra f), og paragraf 32 i GDPR (databeskyttelsesforordningen). SGS har taget alle nødvendige skridt og sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med globalt anerkendte industristandarder for at mindske risikoen for tab af fortrolighed, brud, integritet og tilgængelighed af de deltagende producenters og økonomiske operatørers personoplysninger, der behandles med henblik på levering af tjenester. Data lagres i EU, med separate centre for hoveddata og katastrofeberedskab for sikkerhedskopier.

Om SGS

SGS er verdens førende kontrol-, verifikations-, test- og certificeringsfirma. Vi er anerkendt som det globale benchmark for kvalitet og integritet. Med mere end 95.000 medarbejdere opererer vi et netværk af mere end 2.400 kontorer og laboratorier over hele verden.
 

Besøg vores globale hjemmeside på SGS.com
 

Kontakt os

Hvad skal man vide mere om tobaksvarer direktivet? Hvem er berettiget til at ansøge om refusion? Sådan registreres et krav om refusion? Tøv ikke med at kontakte vores supportteam.
 

 • Du kan kontakte os:
  • Ved Email ved hjælp af knappen "Email os" nedenfor
  • Ved Live Chat ved hjælp af linket tilgængeligt i højre sidepanel
  • Ved telefon med nedenstående telefonnummer