1. Kodėl ES sukūrė šį reglamentą dėl stebėjimo ir atsekamumo sistemos?

Šia pagal TGD parengta stebėjimo ir atsekamumo sistema siekiama kovoti su neteisėta prekyba tabako gaminiais Europos Sąjungoje. Neteisėta prekyba sustiprina neigiamą poveikį, nes žmonės tabako gaminių įsigyja pigiau. Taip pat mažiau tikėtina, kad neteisėti tabako gaminiai atitiks ES reikalavimus, pavyzdžiui, įsipareigojimą naudoti kombinuotus įspėjimus apie sveikatą. Kaip paaiškinta IA, atsekamumo ir stebėjimo sistema taip pat naudojama siekiant atitikti Europos Sąjungos ratifikuoto Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo 8 straipsnį. Kovai su neteisėta prekyba TGD 15 straipsnyje numatoma įdiegti visoje ES taikomą stebėjimo ir atsekamumo sistemą tabako gaminių tiekimo grandinei. Pagal 16 straipsnį, stebėjimo ir atsekamumo sistema yra papildyta saugumo elementų sistema, kuri padeda aptikti suklastotus gaminius. Tabako gaminių vienetinių pakelių atsekamumo ir stebėjimo sistema, taikoma nuo gamintojo iki paskutinio ekonominės veiklos vykdytojo prieš pirmąją mažmeninės prekybos vietą, suteiks institucijoms galimybę sekti maršrutą ir atskirti originalų gaminį.

2. Kas yra ekonominiai veiklos vykdytojai „prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą“?

„Pirmoji mažmeninės prekybos vieta“ pagal IA apibūdinama kaip prekybos vieta, kur tabako gaminiai pirmą kartą pateikiami į rinką (t. y. tampa prieinami ES vartotojams), įskaitant savitarnos aparatus. Taigi, ekonominės veiklos vykdytojai prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą apima visus tiesioginius ir netiesioginius pirkėjus tabako tiekimo grandinėje, tokius kaip platintojai, „moki – veži“ atstovai, prekybos tinklai su centriniais sandėliais, pardavimo autofurgonai, sandėliai, transporto bendrovės ir importuotojai, susiję su tabako gaminių prekyba.

3. Kokie pagrindiniai atsekamumo ir stebėjimo sistemos įdiegimo etapai?

Yra du pagrindiniai etapai:

(1) ID suteikėjo paskyrimas

Kiekviena valstybė narė privalo paskirti nepriklausomą ID suteikėją, atsakingą už dvi pagrindines užduotis.

Pirmiausia, paskirtasis ID suteikėjas privalo sugeneruoti iš skaičių ir (arba) raidžių sudarytus UI vienetiniams pakeliams ir, kai to paprašo ekonominės veiklos operatoriai, didmeninėms pakuotėms. Šie UI turi būti pritvirtinti prie gaminio per šešių mėnesių laikotarpį.

Antra, ID suteikėjai taip pat yra atsakingi už „identifikacinių kodų“ išdavimą visiems susijusiems ekonominės veiklos vykdytojams, patalpoms, kuriose vykdoma veikla, ir tabako gaminių įrenginiams, kad juos būtų lengva identifikuoti sistemoje. Šie identifikaciniai kodai yra reikalingi norint gauti UI. Šie identifikaciniai kodai taip pat yra reikalingi siunčiant logistikos ir operacijų informaciją į duomenų saugyklas.

(2) Duomenų saugyklų sukūrimas

Tuo pačiu metu, kiekvienas tabako gaminių gamintojas ir importuotojas privalės sudaryti sutartį su duomenų saugykla, kuri saugotų tik su jų gaminiais susijusius atsekamumo ir stebėjimo duomenis („pirminė duomenų saugykla“). Komisija išnagrinės kiekvieną sutarties projektą ir visų siūlomų teikėjų tinkamumą, ypač atsižvelgdama į nepriklausomumą ir technines galimybes, o tada jas patvirtins arba atmes. Jeigu Komisija nepateiks atsakymo per tris mėnesius, paslaugų teikėjas ir sutartis bus laikomi patvirtintais.

Kai bus pasirinkti ir patvirtinti pirminiai duomenų saugyklų teikėjai, Komisija turės išrinkti „antrinę“ duomenų saugyklą. Antrinė duomenų saugyklą saugos visus stebėjimo ir atsekamumo duomenis (įskaitant ir išsaugotus įvairiose pirminėse duomenų saugyklose) bei privalės užtikrinti, kad valstybių narių institucijos galėtų prieiti prie vientiso duomenų rinkinio. Duomenų saugyklų sistema suteiks institucijoms visų gaminių judėjimų apžvalgą.

Kai bus įvykdyti šie pagrindiniai etapai, stebėjimo ir atsekamumo sistema įgis formą. Susiję tabako gaminiai bus pradėti žymėti UI, o jų judėjimai bus nuskaitomi ir registruojami tiekimo grandinėje nuo 2019 m. gegužės 20 d.

4. Kokie pakeitimai bus matomi ant pakelio?

Ant visų pakelių bus matomas UI (stebėjimo ir atsekamumo kodas). Priklausomai nuo gamintojo, UI greičiausiai bus juodame langelyje pakelio apačioje. Taip pat gali būtų ir nedidelių kitų pakelio elementų korekcijų, kad tilptų šis juodas langelis.

5. Kas naudojama UI?

Prie pakelio gamybos metu pritvirtintame UI, be kitų detalių, pateikiama ir ši informacija:

 • pagaminimo data ir vieta,
 • gamybos duomenys (naudotas įrenginys, gamybos pamaina arba laikas),
 • gaminio aprašymas,
 • numatyta mažmeninės prekybos rinka,
 • numatytas siuntos maršrutas.

Pagal UI institucijos gali sekti kiekvieną žingsnį tiekimo grandinėje – nuo gamyklos iki pirmosios mažmeninės prekybos vietos.

6. Kaip integruoti gaminio sekimą į verslo aplinką?

Kiekvienas tabako gaminių tiekimo grandinės dalyvis turės pasirengti ir įvertinti, kaip TGD ir IA paveiks jų verslo procesus. Toliau pateikiami kai kurie aspektai, kuriuos reikėtų apsvarstyti:

 1. Turi būti įvertintas visas tabako gaminių judėjimų (pvz., gaminių gavimas, naujų partijos hierarchijų sukūrimas, gaminių išsiuntimas kitam ekonominės veiklos vykdytojui) registracijos procesas ir parengtas atitikčiai.
 2. UI kodo tvirtinimas prie kiekvienos didmeninės pakuotės ir tabako prekių judėjimas. Didmeninės pakuotės UI kodo galima paprašyti iš kompetentingo ID suteikėjo arba jį ekonominės veiklos vykdytojas gali sugeneruoti pats.
 3. Su didmenine pakuote ir judėjimu susiję atitinkami duomenys turės būti persiųsti į duomenų saugyklas maršrutizatoriaus pagalba.
 4. Kiekviena vieta, kurioje vykdoma veikla (atsargų laikymo vieta), įskaitant mažmeninės prekybos vietas, privalės gauti identifikacinį kodą (įmonės ID), kuris bus naudojamas generuojant didmeninių pakuočių kodus arba nuskaitant, kai siunčiami/gaunami tabako gaminiai.
 5. Visi ekonominės veiklos vykdytojai prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą turi būti pasirengę ir turėti reikalingą įrangą, kad galėtų nuskaityti tabako gaminius (cigaretes ir suktinių tabaką) ir persiųsti duomenis į duomenų saugyklas pagal TGD principus.

7. Kaip ekonominės veiklos vykdytojai turėtų elgtis su TGD neatitinkančiais gaminiais (be UI) po 2019 m. gegužės 20 d.?

IA nurodo, kad iki 2019 m. gegužės 20 d. pagamintas cigaretes ir suktinių tabaką be UI vis dar bus galima platinti tiekimo grandinėje (iš fabriko į mažmeninės prekybos parduotuvę) iki 2020 m. gegužės 20 d. (t. y. nereikia fiksuoti judėjimo).

Tačiau nuo 2019 m. gegužės 20 d. ekonominės veiklos vykdytojai privalo nuskaityti bet kokius turimus naujus TGD atitinkančius tabako gaminius (t. y., tuos pakelius, kurie turi UI) ir pranešti apie jų judėjimus ir operacijas.

8. Kokia bus reikalinga programinė ir techninė įranga norint atitikti reikalavimus?

Ekonominės veiklos vykdytojai gali įsigyti jau paruoštus sprendimus, kurie apimtų ir techninę, ir programinę įrangą, reikalingą norint nuskaityti ir persiųsti TGD duomenis.

Kaip alternatyvą, jie gali pasirinkti sukurti savo pačių sprendimus arba atnaujinti savo turimas sistemas, kad atitiktų TGD.

Jei jie jau turi techninę įrangą, jie gali naudoti BKC išvardyto (-ų) tiekėjo (-ų) siūlomą TGD atitinkančią programinę įrangą, bet dėl TGD techninių reikalavimų, tiks tik riboto tipo / modelio techninė įranga.

Jei techninės įrangos dar neturima, kad būtų galima užtikrinti nuskaitymą, greičiausiai bus reikalinga bazinė įranga, tokia kaip išmanusis telefonas ir (arba) skaitytuvas didesniems kiekiams, bet tai priklausys nuo kiekvieno ekonominės veiklos vykdytojo verslo poreikių ir programinės įrangos pasirinkimo.

Galiausiai, kiekvieno ekonominės veiklos vykdytojo atsakomybė – pritaikyti savo operacines ir logistikos sistemas, kad atitiktų TGD ir IA stebėjimo ir atsekamumo reikalavimus.

9. Kas teiks techninę įrangą?

Ekonominės veiklos vykdytojai įsigis techninę įrangą iš pasirinkto tiekėjo atsižvelgdami sumą, kuri bus kompensuojama taip, kaip nurodys BKC. Techninė įranga (skaitytuvas), kuri reikalinga TGD reikalavimams įvykdyti, jau parduodama rinkoje.

10. Kas teiks programinę įrangą?

Įvertindami savo TGD atitiktį užtikrinančios programinės įrangos poreikius, ekonominės veiklos vykdytojai gali rinktis iš įvairių variantų. Ekonominės veiklos vykdytojas gali nuspręsti įsigyti jau paruoštą sprendimą iš BKC pasiūlyto tiekėjo (-ų) sąrašo, pasirinkti susikurti/patobulinti savo turimas vidines sistemas arba , susitarti tiesiogiai kartu su kitu programinės įrangos kūrėju, kuris gali pateikti TGD atitinkantį sprendimą.

11. Jei ekonominės veiklos vykdytojas jau turi skaitytuvus ir programinę įrangą savo veiklai vykdyti, ar jis gali ir toliau juos naudoti?

Priklausomai nuo savo verslo poreikių ir nuo esamų sprendimų tinkamumo/sudėtingumo, ekonominės veiklos vykdytojai gali patobulinti savo esamus sprendimus, kad atitiktų TGD. Vėlgi, jie tai darys pasitelkdami savo pačių vidinius išteklius arba tiesiogiai bendradarbiaudami su programinės įrangos kūrėju.

12. Ar ekonominės veiklos vykdytojai turės kiekvienam gamintojui skirtingą sprendimą?

Įgyvendinimo akte nurodomi keturi TGD informacijai koduoti skirti duomenų laikmenų tipai. Informacijos iš duomenų laikmenos dekodavimas priklauso nuo gamintojų vykdomo informacijos kodavimo ir todėl ekonominės veiklos vykdytojui siūloma įvertinti kiekvieno tiekiančio gamintojo kodavimo specifikacijas, kad užtikrintų, jog jo pasirinktas sprendimas galėtų dekoduoti teisingą informaciją.

Pridedamos BAT, JTI, ITG ir PMI parengtos kodavimo specifikacijos atviro standarto formatu, kuriuo kiekvienas gali laisvai naudotis. Gamintojų kodavimo standartizavimas labai supaprastina informacijos dekodavimą ir pagerina galimybę naudoti vieną tabako gaminių nuskaitymo sprendimą.

DCTA ES-TGD kodavimo duomenys

13. Kokios tai turės įtakos dabartiniam ekonominės veiklos vykdytojų tabako tiekimo į rinką maršrutui?

Visi ekonominės veiklos vykdytojai turės pritaikyti savo procesus, kad užtikrintų duomenų nuskaitymą ir persiuntimą pagal TGD principus. Dabartinis automatizavimo lygis ir operacijų schemos turės įtakos bet kokioms tiekimo į rinką korekcijoms. Pavyzdžiui, labai automatizuotas ekonominės veiklos vykdytojas turės atsižvelgti į kitus aspektus, palyginti su mažai automatizuotu arba visiškai neautomatizuotu ekonominės veiklos vykdytoju. Labai svarbu, kad ekonominės veiklos vykdytojas procesą atidžiai patikrintų, kad suprastų, kur turi vykti nuskaitymas ir kada reikia persiųsti duomenis – prieš įvykį arba po jo. Šias pareigas turės vykdyti visi ekonominės veiklos operatoriai.

14. Kais atsitiks, jei ekonominės veiklos vykdytojas nenuskaitys / kokių bus imamasi veiksmų / baudų?

Baudos už TGD reikalavimų nesilaikymą yra skirtingos įvairiose valstybėse narėse. Pagal IA, valstybė narė sistemoje gali deaktyvuoti reikalavimo neatitinkančio ekonominės veiklos vykdytojo ID.

15. Kur ekonominės veiklos vykdytojas gali gauti daugiau informacijos apie TGD?

Paspauskite čia, kad rastumėte visą 15 straipsnį, su TGD susijusius dokumentus, kuriuos paviešino Europos Komisija.

16. Kaip ekonominės veiklos vykdytojas prašo ekonominės veiklos vykdytojo ir įmonės, kur vykdoma veikla identifikacinių kodų (FID)?

Realią procedūrą turi nustatyti valstybės narės paskirtas ID suteikėjas. Įgyvendinimo aktai pateikia tokią informaciją:

 • 14 straipsnyje aprašoma, kaip tvarkoma ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinio kodo užklausa;
 • 15 straipsnyje aprašoma, kaip tvarkomas ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinio kodo išdavimas ir registravimas;
 • 16 straipsnyje aprašoma, kaip tvarkoma vietos, kur vykdoma veikla identifikacinio kodo užklausa;
 • 17 straipsnyje aprašoma, kaip tvarkomas vietos, kur vykdoma veikla identifikacinio kodo išdavimas ir registravimas.

Papildoma informacija pateikiama specialiuose straipsniuose. Spauskite čia, kad atidarytumėte Oficialų leidinį ir pasirinktumėte norimą kalbą:

17. Kas teiks informaciją/seminarus apie tai, kaip naudoti skaitytuvus bei programinę įrangą ir mokyti savo personalą?

Kai ekonominės veiklos vykdytojas pasirinks tiekėją, iš kurio įsigis techninę įrangą, jis galės susitarti dėl sukonfigūravimo ir mokymo tiesiogiai su tiekėju.

18.Ar norėdamas išleisti man skirtus pinigus, galiu kreiptis į savo nuožiūra pasirinktą tiekėją?

Dalyvaujantys gamintojai paskyrė nepriklausomą konsultacinę bendrovę (konsultantą), kad atliktų rinkos tyrimą ir nustatytų, kurios bendrovės gali būti tinkamos techninės įrangos ir programinės įrangos sprendinių teikėjos ekonominės veiklos vykdytojams. Nors konsultantas susisiekė su keliomis bendrovėmis ir gavo kelis atsakymus, tik dvi bendrovės „Honeywell“ ir „Inexto“ pateikė savo pasiūlymus, kurie jų tvirtinimu, atitinka TGD ir Europos Komisijos įgyvendinimo aktų reikalavimus. Anksčiau minėta informacija nėra išsamus esamų tiekėjų arba įrangos sąrašas ir į jį įtraukti tik tiekėjai, kurie atsakė konsultantui nuo 2018-10-19.

Ekonominės veiklos vykdytojai gali laisvai savo nuožiūra rinktis bet kurį tiekėją arba įrangą įsitikinę, kad pasirinktas sprendinys suteiks galimybę ekonominės veiklos vykdytojui nuskaityti ir perduoti apie tabako gaminius užregistruotus duomenis paskirtai duomenų saugyklai.

19.Koks įrangos įsigijimo procesas? Ar man kreiptis į vietinį siūlomo įrangos tiekėjo atstovą arba tiekėjo būstinę ar geriau užsisakyti internetu?

Dviejų pagal nepriklausomos konsultacinės bendrovės apklausą nustatytų tiekėjų kontaktiniai duomenys viso proceso metu pateikiami portale, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų peržiūrėti ir susisiekti. Anksčiau minėta informacija nėra išsamus esamų tiekėjų arba įrangos sąrašas ir į jį įtraukti tik tiekėjai, kurie atsakė konsultantui nuo 2018-10-19. Ekonominės veiklos vykdytojai gali laisvai savo nuožiūra pasirinkti bet kurį tiekėją arba įrangą.

Kai pasinaudodamas vieno langelio principu (SPoC) ekonominės veiklos vykdytojas sužinos kompensacijos už reikalingą įrangą dydį, jis galės susisiekti su pasirinktu tiekėju ir aptarti savo verslui reikalingo sprendinio įsigijimo detales tiesiogiai su tiekėju. Pateikus pirkimo įrodymą, užsakymą arba kitą įrodymą SPoC, kad buvo įsigyta TGD numatyta įranga, skirta nuskaityti ir perduoti apie tabako gaminius įregistruotus duomenis jūsų bendrovės vardu, SPoC įvertins pateiktus duomenis ir kompensuos atitinkamą sumą.

20.Kaip man gauti dalį kompensacijos iš nedalyvaujančio gamintojo?

Jei gamintojas nedalyvauja schemoje, ekonominės veiklos vykdytojas turės su juo susisiekti tiesiogiai, kad gautų reikalingą kompensaciją už su įranga susijusias išlaidas.

21.Kas yra SGS?

Pramonė pasirinko trečios šalies bendrovę „SGS Société Générale de Surveillance SA“ („SGS“), kuri veikia vieno langelio principu (SPoC) ir padeda visiems ekonominės veiklos vykdytojams (ekonominės veiklos vykdytojai) efektyviai įsigyti reikalingą įrangą, skirtą nuskaityti ir perduoti užregistruotus duomenis saugykloms. Turėdama daugiau nei 95 000 darbuotojų, SGS yra pasaulyje lyderiaujanti inspekcijos, patikros, bandymų ir sertifikavimo bendrovė ir yra pripažinta, kaip visuotinis kokybės ir sąžiningumo etalonas. SGS pripažįsta esminę konfidencialumo, duomenų privatumo ir saugumo riziką ir yra įsipareigojusi apsaugoti visų savo klientų ir partnerių privatumą vykdydama bet kokias savo verslo operacijas.

22.Ką reiškia „pirmoji mažmeninės prekybos vieta“?

Visi su tabako gaminių prekyba susiję ekonominės veiklos vykdytojai nuo gamintojo iki paskutinio ekonominės veiklos vykdytojo prieš pirmąsias mažmeninės prekybos vietas turi įsigyti įrangą, reikalingą registruoti įsigytus, parduotus, sandėliuojamus, gabenamus arba kitaip tvarkomus tabako gaminius. „Pirmoji mažmeninės prekybos vieta“ apibūdinama kaip įmonė, kurioje tabako gaminiai pradedami pardavinėti rinkoje (t. y. tampa pasiekiami vartotojams) pirmą kartą (pvz., prekybos centrai, degalinės, tabako parduotuvės, spaudos kioskai ir t. t.). Stebėjimas ir atsekamumas („Track & Trace“ ) baigiasi nuskaitymu išvežant į pirmąją mažmeninės prekybos vietą. Pagal įgyvendinimo aktus, vienintelis pirmųjų mažmeninės prekybos vietų veiklos vykdytojų įsipareigojimas yra gauti ekonominės veiklos vykdytojo ID ir mažmeninės prekybos vietos ID.

23.Kaip apskaičiuojami kompensacijos prašymai? Kokios taikomos prielaidos? Ar galime gauti tikslią formulę, kaip skaičiuojama kompensacija?

Kompensacijai apskaičiuoti SGS naudoja faktinius ekonominės veiklos vykdytojo duomenis ir objektyvius nepriklausomos konsultacinės bendrovės patikrintus kriterijus:

 • ekonominės veiklos vykdytojo verslo tipas: „Moki-veži“ („C&C“), sandėlis ar kita;
 • įrangos poreikį atliekant visus nuskaitymo veiksmus, įskaitant atvežimą, išvežimą, atrinkimą ir supakavimą, perkrovimą ir pardavimą iš prekinio furgono;
 • įmonės išsiunčiamas kiekis pagal skirtingas pakuotes, įmonės darbo laikas ir darbo vietų skaičius (kiekis reiškia ekonominėms veiklos vykdytojams per 2017 m. išsiųstų cigarečių, cigaretėms sukti ir cigaretėms pasidaryti skirtų gaminių kiekį).

24.Koks yra jūsų programinės įrangos paaiškinimas? Turiu sandėliuoti, integruoti ir t. t.

Įrangos vieneto ekvivalentas – tai įranga reikalinga ekonominės veiklos vykdytojams, kuri turi sugebėti nuskaityti ir perduoti užregistruotus tabako gaminių duomenis į saugyklą, kad atitiktų TGD ir Europos Sąjungos parengtuose įgyvendinimo aktuose numatytus ataskaitų teikimo įsipareigojimus.

Sprendinį sudaro nuskaitymo įrenginys, kurio programinė įranga yra susieta su viešu debesimi ir jis turi tokias toliau nurodytas eksploatacines savybes:

 • Nuskaitymo įrenginiai: nuskaito įvairių rūšių unikalius kodus, pritvirtintus prie pakelio bei didmeninių pakuočių ir išsiunčia juos į debesį per Wi-Fi, GPRS;
 • Debesis: užregistruoja unikalius kodus, suformuoja užregistruotus duomenis į pranešimus pagal teisės aktų reikalavimus, ir persiunčia pranešimus į antrinės saugyklos nustatytą maršrutizatorių;

Įgyvendinimo akto 2 priede aptariami keli logistikos veiksmų procesai:

 • atvykimas;
 • išsiuntimas (įskaitant siuntimą pardavimui iš prekinių furgonų, siuntimą pardavimui iš automatų);
 • grąžinimai dėl pažeidimų arba perpardavimo;
 • sunaikinimas;
 • siunčiamų pakuočių pakeitimai (didmeninių pakuočių sudarymas ir išardymas);
 • gaminio nuskaitymas transportuojant/pervežant, perkrovimo tikslais;
 • sąskaitos faktūros, mokėjimų įrašai;

Be to, debesyje galima atlikti kelias administracines užduotis:

 • įkelti pagrindinius duomenis;
 • atnaujinti programinės įrangą;
 • atšaukti pranešimus iš maršrutizatoriaus;
 • administruoti naudotojus;

25.Kaip ir kur galiu gauti stebėjimo ir atsekamumo („T&T“) įrangos sprendinio technines specifikacijas?

Technines specifikacijas galima rasti „SGS OnTrack“ platformoje arba EUROPOS KOMISIJOS interneto svetainėje, naudojantis toliau pateikta nuoroda Techninės specifikacijos

26.Ar galime gauti informacijos apie duomenis, kuriuos reikia pateikti vieno langelio principu (SPoC) prieš užsiregistruojant „OnTrack“ platformoje?

Registracijai galite pasirengti surinkdami informaciją apie savo verslą; tam reikėtų:

 • Peržiūrėti dabartinius procesus ir įvertinti nuskaitymo veiksmų poreikius
  • Kiek darbo vietų turite?
  • Ar yra atrinkimui ir supakavimui („Pick & Pack“) skirta zona? Ar yra išvežimui skirta zona?
  • Ar vykdote perkrovimo ir pardavimo iš prekinių furgonų veiklą?
  • Kiek valandų per darbo dieną, išskyrus pertraukas, vykdysite nuskaitymą dėl atrinkimo ir supakavimo veiklos pagal TGD stebėjimo ir atsekimo sistemą?
 • Turėti parengtus adresus ir kiekvienai įmonei skirtus kiekius
  • Koks kiekvienos įmonės gatavų pagamintų cigarečių (GPC) ir smulkiai supjaustyto tabako (cigaretėms sukti / cigaretėms pasidaryti) kiekis?
  • Kokiais vienetais gaunate tabako gaminius ir kokiais vienetais siunčiate juos toliau (pvz., gaunamos blokų dėžės, 80 % išsiunčiama blokais)?

27.Kas sudaro „nuskaitymo įrenginį“?

„Nuskaitymo įrenginys“ – tai įranga, sudaryta iš techninės įrangos ir programinės įrangos, kuri reikalinga norint registruoti įsigytus, parduotus, sandėliuojamus, gabenamus arba kitaip tvarkomus tabako gaminius.

28.Kas atsitiks, jei apskaičiavus sumą, ekonominės veiklos vykdytojas supras, kad padarė klaidą?

Prieš ekonominės veiklos vykdytojui pateikiant kompensacijos prašymą, jis gali susisiekti su SGS pagalbos linija „OnTrack“ portale nurodytais būdais ir paprašyti SGS pataisyti atitinkamus laukelius. Priklausomai nuo reikalingų pataisymų mąsto, SGS gali prireikti patikrinti ir patvirtinti įvestų duomenų tikslumą.

29.Ar vieno langelio principu (SPoC) bus pateiktos gairės kaip stebėjimo ir atsekamumo (T&T) sprendinys bus integruotas į mano vidines sistemas?

SPoC neteiks tokios informacijas. Bet kokią integraciją į operatoriaus vidines sistemas turi atlikti patys ekonominės veiklos vykdytojai. Tai nėra gamintojo įsipareigojimas. Ekonominės veiklos vykdytojas gali pasitelkti sprendinių integravimo specialistą, kuris sukurtų jo asmeninius reikalavimus atitinkantį sprendimą, bet už tai turės mokėti savo lėšomis.

30.Ekonominės veiklos operatorius dėl TGD investavo dar prieš SPoC – kaip jis gali gauti kompensaciją?

Dalyvaujantys gamintojai pripažįsta faktą, kad kai kurie ekonominės veiklos vykdytojai iš anksto ruošėsi, kad prisitaikytų prie su 2019 m. TGD susijusių pokyčių ir galbūt jau investavo rinkdamiesi įrangą, skirtą nuskaityti ir perduoti užregistruotus duomenis saugykloms dar prieš įdiegiant SPoC modelį. Šie ekonominės veiklos vykdytojai pasinaudodami SPoC, turės pateikti savo duomenis bei reikalavimus taip pat, kaip ir kiekvienas kitas ekonominės veiklos vykdytojas.

Kai procesas pasieks kompensacijos prašymo etapą, ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti reikalingos techninės įrangos ir programinės įrangos pirkimo arba įsigijimo įrodymą, kuris taip pat galės būti ir praeityje atliktos investicijos, norint prisitaikyti prie TGD, įrodymas. SGS gali prireikti patikrinti ir patvirtinti investicijos įrodymo tikslumą ir tada ji kompensuos ekonominės veiklos vykdytojui iki maksimalios apskaičiuotos kompensavimo sumos.

31.Ar ekonominės veiklos vykdytojai gali gauti SPoC konfidencialumo deklaraciją, kad užtikrintų duomenų apsaugą ir kad visų ekonominės veiklos vykdytojų duomenys SGS yra griežtai tvarkomi siekiant konfidencialumo bei išvengiant, kad jautri informacija bus nepasiekiama kitiems?

SGS su visa jai pateikta informacija elgiasi konfidencialiai. SGS ėmėsi visų reikalingų žingsnių ir saugumo priemonių pagal pasaulyje pripažintus pramonės standartus ir pagal BDAR 5/1 f str. ir 32 str. siekia kuo labiau sumažinti konfidencialumo, sąžiningumo ir bet kokių SPoC apdorotų ekonominės veiklos vykdytojų pateiktų duomenų praradimo riziką. Duomenys bus laikomi ir tvarkomi Europoje. Pagrindinis „Microsoft“ duomenų centras yra Nyderlanduose, Amsterdame, o AA (avarijų atkūrimo/gedimų šalinimo) vieta yra Airija/Dublinas.

Žr. portale pateikiamų „SGS On¬Track“ sąlygų SGS bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų 1 dalies 1(d) punktą.

32.Kokiais duomenimis SGS dalijasi?

Visi duomenys tvarkomi konfidencialiai ir apdorojami tik tiek, kiek reikia darbui vieno langelio principu, suteikiant įrangą pagal TDG II 15 straipsnį.

Gamintojų arba ekonominės veiklos vykdytojų konkurencingai jautriais duomenimis nebus dalijamasis su dalyvaujančiais gamintojais arba ekonominės veiklos vykdytojais.

SGS saugos visos ekonominės veiklos vykdytojų interneto portale pateiktos informacijos, instrukcijų ir dokumentų konfidencialumą ir SGS negalės naudoti, suteikti leidimo arba leisti naudoti, kopijuoti arba atskleisti ekonominės veiklos vykdytojų pateiktos informacijos arba bet kurios jos dalies, išskyrus:

 • SGS siekiant suteikti paslaugas ekonominės veiklos vykdytojams;
 • atskleisti dalyvaujantiems gamintojams (kaip apibūdinta Ekonominės veiklos vykdytojų „SGS On-Track“ sąlygose), kad suteiktų jiems galimybę patvirtinti reikalavimus ir tvarkyti informaciją, skirtą sekti prašymų tvarkymo eigą; ir
 • atskleisti savo profesionaliems konsultantams, tarpininkams arba atstovams, kad gautų profesionalų patarimą.

Atkreipkite dėmesį, kad prieš tai išdėstyti įsipareigojimai nebus taikomi Kliento pateiktai informacijai:

 • kuri yra viešoje erdvėje arba į ją patenka (kitaip nei pažeidžiant šias sąlygas);
 • kurią SGS gauna iš nepriklausomos trečiosios šalies, turinčios teisę ją atskleisti;
 • kurią SGS turėjo dar prieš gaudama iš ekonominės veiklos vykdytojų; arba
 • kurią reikalauja atskleisti įstatymas arba bet kokia valdžios ar reguliavimo institucija.

33.Kaip asmens duomenys bus apsaugoti?

Visi duomenys tvarkomi konfidencialiai ir apdorojami tik tiek, kiek reikia darbui vieno langelio principu suteikiant įrangą pagal TDG II 15 straipsnį. SGS tvarko duomenis pagal BDAR 5(1) straipsnį ir 32 straipsnį. Ji ėmėsi visų žingsnių ir saugumo priemonių pagal pasaulyje pripažintus pramonės standartus, kad kuo labiau sumažintų konfidencialumo pažeidimų, sąžiningumo ir dalyvaujančių gamintojų bei ekonominės veiklos vykdytojų asmeninių duomenų praradimo riziką. Duomenys yra saugomi ES atskiruose pagrindinei duomenų saugyklai ir avarijų atkūrimo, kur laikoma atsarginė kopija, saugyklai skirtuose centruose.

Apie SGS

SGS – tai pasaulyje lyderiaujanti patikros, kontrolės, bandymų ir sertifikavimo bendrove. Esame pripažinti, kaip visuotinis kokybės ir vientisumo etalonas. Turėdami daugiau nei 95 000 darbuotojų valdome daugiau nei 2 400 skyrių ir laboratorijų tinklą visame pasaulyje.
 

Apsilankykite mūsų bendrove interneto svetainėje SGS.com
 

Kreipkitės į mus

Ar norite sužinoti daugiau apie Tabako gaminių direktyvą? Kas gali kreiptis dėl kompensacijos? Kaip užregistruoti kompensavimo reikalavimą? Nedvejodami kreipkitės į mūsų pagalbos komandą.
 

 • Su mumis galite susisiekti:
  • El. paštu, paspausdami toliau esantį mygtuką „Siųsti mums el. laišką“
  • Pagalba gyvai, naudodamiesi dešinėje ekrano pusėje esančia nuoroda
  • Telefonu, naudodamiesi toliau pateiktu telefono numeriu