1. De ce a creat UE prezentul regulament de U&T?

Sistemul de U&T prevăzut de DPT vizează combaterea comerțului ilicit în cadrul Uniunii Europene. Comerțul ilicit amplifică efectele negative făcând în așa fel încât să fie mai ieftin pentru oameni să cumpere produse din tutun. E mai puțin probabil ca produsele ilicite din tutun să se conformeze normelor UE, cum ar fi obligația de a purta avertismente de sănătate combinate. Așa cum este precizat în IA, sistemul U&T este, de asemenea, utilizat pentru a respecta articolul 8 din Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului care a fost ratificată de Uniunea Europeană. Pentru a combate comerțul ilicit, DPT prevede instituirea unui sistem de U&T la nivelul UE pentru lanțul legal de aprovizionare cu produse din tutun conform articolului 15. Sistemul U&T este completat de un sistem de caracteristici de securitate care ajută la detectarea produselor contrafăcute în conformitate cu articolul 16. Urmărirea și trasarea tutunului la nivelul ambalajului începând de la producător până la ultimul operator economic înainte de primul punct de vânzare cu amănuntul va permite autorităților să urmeze ruta și sursa produsului original.

2. Cine sunt considerați a fi operatorii economici „înainte de primul punct de vânzare cu amănuntul”?

„Primul punct de vânzare cu amănuntul” este definit în cadrul IA ca fiind unitatea în care produsele din tutun sunt introduse pe piață (adică puse la dispoziția consumatorilor din UE) pentru prima dată, inclusiv automatele. Așadar, operatorii economici dinaintea primului punct de vânzare cu amănuntul se referă la toți clienții direcți și indirecți de-a lungul lanțului de aprovizionare cu tutun, cum ar fi distribuitorii, angrosiștii, magazinele cash & carry, depozitele centrale pentru clienți de mare importanță, tonete, depozite, companii de transport și importatori implicați în comerțul cu produse din tutun.

3. Care sunt principalele etape în organizarea unui sistem de U&T?

Există două etape cheie:

(1) Numirea emitentului de ID

Fiecare stat membru trebuie să desemneze un emitent de ID independent, care este responsabil de două sarcini cruciale.

În primul rând, emitentul de ID numit trebuie să genereze IU formați din numere şi/sau litere pentru pachetele unitare și, dacă este solicitat de operatorii economici, pentru ambalaje agregate. Acești IU trebuie aplicați pe produs în termen de şase luni.

În al doilea rând, emitenții de ID sunt, de asemenea, responsabili de emiterea „codurilor de identificare" pentru toți operatorii economici, unitățile şi utilajele în cauză, astfel încât toți aceștia să poată fi identificați cu uşurinţă în cadrul sistemului. Aceste coduri de identificare sunt necesare pentru a cere un IU. Aceste coduri de identificare sunt deopotrivă necesare atunci când se transmit informații logistice și tranzacţionale către sistemul de depozit.

(2) Configurarea Sistemului de depozite de date

În acelaşi timp, fiecărui producător și importator de produse din tutun i se va cere să încheie un contract cu un furnizor de servicii de stocare de date pentru a găzdui informația de U&T legată exclusiv de produsele lor („depozit primar"). Comisia va examina fiecare proiectul de contract şi gradul de adecvare al tuturor furnizorilor propuși, în special în ceea ce priveşte independenţa şi capacitatea tehnică, şi ulterior, vor fi aprobați sau respinși. În lipsa răspunsului Comisiei în termen de trei luni, se consideră că atât contractul cât şi furnizorul au fost aprobați.

Odată ce furnizorii depozitului primar au fost selectați şi aprobați, Comisia va fi responsabilă de selectarea furnizorului pentru un depozit „secundar”. În depozitul secundar se vor stoca toate datele de U&T (inclusiv cele stocate în diverse depozite primare) şi acesta va asigura ca autoritățile statelor membre să aibă acces la un singur set de date. Sistemul de depozite de date va oferi autorităţilor o imagine de ansamblu privitoare la toate mişcările produselor.

Odată parcurse aceste etape cheie, sistemul de U&T va începe să prindă contur. Produsele din tutun pertinente vor începe să fie marcate cu IU şi mişcările lor vor fi scanate şi înregistrate de-a lungul lanţului de aprovizionare începând cu 20 mai 2019.

4. Ce modificări se vor putea vedea pe ambalaj?

Toate ambalajele vor purta un IU (un cod de urmărire și trasare). În funcţie de producător, este probabil ca IU să fie situat într-un pătrat negru în partea de jos a pachetului. De asemenea, pot apărea ajustări minore ale altor caracteristici pe ambalaj pentru a putea fi posibilă introducerea acelui pătrat negru.

5. La ce folosește un IU?

Codul IU care se aplică pe pachet la data fabricaţiei conţine, printre altele, următoarele informaţii:

 • Data și locul fabricației,
 • Detalii de fabricaţie (utilaj utilizat, schimbul sau ora de fabricaţie)
 • Descriere produs
 • Piața unde se intenționează să se vânda cu amănuntul
 • Ruta pe care se intenționează să se expedieze

Acest IU le permite autorităţilor să urmărească fiecare pas în lanţul de aprovizionare, din fabrică până la primul punct de vânzare cu amănuntul.

6. Cum se poate integra urmărirea produselor în mediul de lucru?

Fiecare participant din lanţul de aprovizionare al tutunului va trebui să se pregătească şi să evalueze ce impact va avea DPT și IA asupra proceselor sale de afaceri. În continuare găsiți câteva dintre aspectele care trebuie luate în considerare:

 1. Procesul de înregistrare a tuturor mișcărilor produselor din tutun (de exemplu, recepționarea produselor, crearea de noi ierarhii pentru expediere, expedierea produselor către următorul operator economic) ar trebui să fie evaluat și pregătit pentru a fi adaptat.
 2. Aplicarea unui cod IU pentru fiecare agregare și mișcare a produselor din tutun. Codul IU la nivel agregat poate fi solicitat de la un emitent de ID competent sau poate fi generat de operatorul economic însuși.
 3. Datele relevante referitoare la agregare și mișcare vor trebui transmise sistemului de depozite de date prin intermediul unui router.
 4. Fiecare unitate (locația de stocare), inclusiv punctele de vânzare cu amănuntul, va necesita un cod de identificare (cod de identificare a unității), care va fi utilizat la generarea de coduri de agregare sau la expedierea/recepționarea produselor din tutun în timpul scanării.
 5. Toți operatorii economici dinainte de primul punct de vânzare cu amănuntul trebuie să fie pregătiți cu echipamentul necesar pentru a putea scana produsele din tutun (țigarete și tutun de rulat) și transmite datele către sistemul de depozite de date în conformitate cu principiile DPT.

7. Cum ar trebui să gestioneze operatorii economici produsele care nu respectă DPT (nu au IU) după 20 mai 2019?

Conform prevederilor regulamentelor de aplicare, țigaretele și produsele legate de tutunul de rulat fabricate înainte de 20 mai 2019 fără IU pot fi distribuite în cadrul lanțului de aprovizionare (de la fabrică la magazinul de vânzare cu amănuntul) până pe 20 mai 2020 (respectiv fără să fie necesară scanarea).

Cu toate acestea, începând cu data de 20 mai 2019, operatorii economici sunt obligați să scaneze și să raporteze mișcările și tranzacțiile de tutun din orice SKU în conformitate cu DPT (adică acele ambalaje care conțin IU) pe care îl au în stoc.

8. Ce software și hardware vor fi necesare pentru a putea respecta legea?

Operatorii economici pot achiziționa soluții de tip „standard” care asigură atât hardware-ul, cât și software-ul necesar pentru scanarea și transmiterea datelor DPT.

În mod alternativ, aceștia pot alege să-și construiască propriile soluții sau să își actualizeze sistemele existente pentru a respecta DPT.

Dacă au deja hardware, aceștia ar putea să utilizeze software-ul DPT disponibil de la furnizorul (furnizorii) enumerați de SPOC. Totuși, din cauza cerințelor tehnice ale DPT, numai un set limitat de hardware va fi compatibil.

Dacă hardware-ul nu este deja instalat, este posibil să fie necesar echipament de bază, cum ar fi un smartphone și/sau un scaner pentru volume mai mari, pentru a asigura capacitatea de scanare, însă acest lucru va depinde de nevoile de afaceri ale operatorului economic și de software-ul ales.

În cele din urmă, fiecare operator economic are responsabilitatea de a-și adapta sistemele operaționale și logistice pentru a se conforma cerințelor DPT și ale IA cu privire la U&T.

9. Cine va furniza hardware-ul?

Operatorii economici vor achiziționa hardware de la furnizorul decis de ei, ținând cont de suma care este eligibilă pentru rambursare, așa cum am fost informați de SPOC. Elementul de hardware (scanerul) care este necesar pentru a suporta cerințele DPT este deja disponibil pe piață.

10. Cine va furniza software-ul?

Operatorii economici au diferite opţiuni atunci când evaluează nevoile pe care le au de software pentru a fi în conformitate cu DPT. Operatorul economic poate alege să achiziționeze o soluție standard din lista de furnizori pe care o oferă SPOC, să dezvolte/consolideze sistemele interne pe care deja le are, sau alternativ să se angajeze direct cu un alt partener de dezvoltare capabil de a-i oferi o soluţie în conformitate cu DPT.

11. Dacă un operator economic dispune deja de scanere și software pentru a-și desfășura activitatea, poate să le folosească în continuare?

În funcţie de nevoile lor de afaceri şi adecvarea/complexitatea soluţiilor pe care le au deja, e posibil ca operatorii economici să poată să consolideze soluțiile de care dispun în așa fel încât să respecte DPT. De menționat încă o dată că aceștia vor face acest lucru folosind propriile resurse interne sau angajându-se direct cu un partener de dezvoltare.

12. Operatorii economici vor trebui să utilizeze o soluție diferită pentru fiecare producător?

Regulamentul de punere în aplicare specifică patru tipuri de suporturi de date pentru codificarea informațiilor DPT. Decodificarea informaţiilor de pe suportul de date depinde de codificarea informaţiilor pe care a efectuat-o producătorul şi, prin urmare, e recomandabil ca operatorul economic să evalueze specificațiile de codificare pe care le are fiecare producător furnizor pentru a se asigura că soluţia aleasă are capacitatea de a decodifica informațiile corecte.

Atașate se găsesc specificațiile de codificare elaborate de BAT, JTI, ITG și PMI, care este un standard deschis pe care oricine este liber să îl folosească. Standardizarea codificării între producători simplifică în mare măsură decodificarea informaţiilor și îmbunătățește posibilitatea de a utiliza o soluţie unică pentru scanarea produselor din tutun.

DCTA UE-DPT Detalii codificare

13. Cum va afecta aceasta traseul actual al operatorului economic către piață?

Toți operatorii economici vor trebui să își adapteze procesele pentru a se asigura că se va efectua scanarea și transmiterea datelor în conformitate cu principiile DPT. Nivelul actual de automatizare şi organizare a operaţiunilor va afecta orice ajustări ale traseului spre piaţă. De exemplu, un operator economic puternic automatizat va avea de luat în considerare mai multe chestiuni diferite, în comparație cu un operator economic cu puțină automatizare sau deloc. Este extrem de important ca operatorul economic să revizuiască procesul cu atenţie pentru a înţelege momentul în care trebuie să se producă scanarea şi atunci când trebuie să se realizeze transmisia de date - înainte sau după eveniment. Aceste obligații vor avea un impact asupra tuturor operatorilor economici.

14. Ce se întâmplă dacă operatorul economic nu scanează / care sunt consecințele / sancțiunile?

Sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor DPT diferă în funcție de fiecare stat membru. De asemenea, conform IA, un stat membru poate dezactiva codul de identificare al operatorului economic (EOID) în sistem al unui OE care nu își respectă obligațiile.

15. Unde poate obţine un operator economic mai multe informaţii despre DPT?

Faceți clic aici pentru toate documentele referitoare la articolul 15 și alte documente privitoare la DPT pe care Comisia Europeană le-a pus la dispoziția publicului.

16. Cum solicită un operator economic codul de identificare a operatorului economic (EOID) și codul de identificare a unității (FID)?

Procedura propriu-zisă trebuie definită de către emitentul de ID numit în fiecare stat membru. Regulamentele de punere în aplicare prevăd următoarele:

 • Articolul 14 descrie modul în care se realizează solicitarea de emitere a unui cod de identificare a operatorului economic.
 • Articolul 15 descrie modul în care sunt procesate emiterea și înregistrarea codurilor de identificare a operatorilor economici.
 • Articolul 16 descrie modul în care se procesează cererea de cod de identificare pentru o unitate și
 • Articolul 17 descrie modul în care sunt procesate emiterea și înregistrarea codurilor de identificare a unităților.

Vă rugăm să consultați articolele specifice pentru informații suplimentare. Faceți clic aici pentru a accesa Jurnalul Oficial și a alege limba preferată.

17. Cine va furniza informații/ateliere de utilizare a scanerelor, a software-ului și cine ne va instrui personalul?

Odată ce un operator economic își alege furnizorul pentru a achiziționa hardware-ul, acesta poate aranja detaliile pentru instruire direct cu furnizorul.

18.Pot să recurg la un furnizor ales de mine pentru a cheltui banii care mi-au fost alocați?

O Companie independentă de consultanță (consultant) a fost desemnată de către producătorii participanți pentru a efectua un studiu de piață și să identifice companiile care ar putea furniza soluții adecvate de hardware și software pentru operatorii economici. Consultantul a contactat mai multe companii și a primit mai multe răspunsuri, însă doar două companii, Honeywell și Inexto, au furnizat oferte ale căror detalii îndeplinesc cerințele DPT și ale Regulamentelor de punere în aplicare emise de Comisia Europeană. Aceasta nu constituie o listă exhaustivă a furnizorilor sau a echipamentelor disponibile și se bazează numai pe furnizorii care au răspuns consultantului la data de 19/10/18.

Operatorii Economici sunt liberi să selecteze orice furnizor sau echipament dorit, asigurându-se că soluția aleasă permite Operatorului Economic să citească și să transmită datele înregistrate ale produselor de tutun către unitatea de stocare stabilită.

19.Care este procesul de Achiziție a echipamentelor? Trebuie iau legătura cu reprezentantul local al Furnizorului de echipamente propus sau cu sediul Furnizorului, sau trebuie să comand prin intermediul comerțului electronic?

Detaliile de contact ale celor doi furnizori identificați ca urmare a studiului efectuat de Compania independentă de consultanță sunt disponibile pe portal pe tot parcursul procesului pentru ca Operatorii Economici să poată să le acceseze și să ia legătura cu aceștia. Aceasta nu constituie o listă exhaustivă a furnizorilor sau a echipamentelor disponibile și se bazează numai pe furnizorii care au răspuns consultantului la data de 19/10/18. Operatorii Economici sunt liberi să aleagă orice furnizor sau echipament doresc.

Odată ce Operatorul Economic primește de la SPoC nivelul de rambursare pentru echipament, acesta poate să contacteze furnizorul pe care îl dorește și să stabilească detaliile pentru achiziționarea soluției necesare pentru afacerea sa direct de la acel furnizor. După furnizarea unei dovezi de achiziție, a unei comenzi sau a altei dovezi privind plata echipamentelor legate de prevederile DPT pentru citirea și transmiterea datelor înregistrate pentru produsele din tutun pentru afacerea dumneavoastră către SPoC, SPoC vă va evalua cererea și va efectua rambursarea echivalentului în numerar.

20.Cum pot obține partea din rambursare de la un producător neparticipant?

Dacă un producător nu participă în modelul SPoC, Operatorul Economic va trebui să îl contacteze direct pentru a-și solicita contribuția la costurile necesare pentru echipament.

21.Ce este SGS?

Industria producătoare de tutun a selectat o terță parte, compania SGS Société Générale de Surveillance SA („SGS”), care să acționeze ca Unic punct de contact (SPoC) pentru a-i sprijini pe toți Operatorii Economici (Operatori Economici) să se echipeze într-un mod eficient cu echipamentul necesar pentru citirea și transmiterea datelor înregistrate către sistemul de stocare. Cu mai mult de 95.000 de angajați, SGS este lider mondial în inspecție, verificare, testare și certificare și este recunoscută ca un punct de referință global pentru calitate și integritate. SGS recunoaște importanța fundamentală a confidențialității, a caracterului privat și a securității datelor și se angajează să protejeze confidențialitatea tuturor clienților și partenerilor săi în toate operațiunile sale comerciale.

22.Ce înseamnă prim punct de vânzare cu amănuntul?

Toți Operatorii Economici implicați în comerțul cu produse din tutun de la producător până la ultimul Operator Economic înainte de primele puncte de vânzare cu amănuntul trebuie să obțină echipamentul necesar pentru înregistrarea produselor din tutun cumpărate, vândute, depozitate, transportate, sau manipulate în alt mod. „Primul punct de vânzare cu amănuntul" este definit ca fiind unitatea în care sunt introduse pe piață produsele din tutun (adică puse la dispoziția consumatorilor) pentru prima dată (de exemplu, supermarket-uri, stații de benzină, magazine de tutun, vânzători de ziare, etc.) Urmărirea& Trasarea este considerată ca fiind finalizată odată cu scanarea de ieșire către primul punct de vânzare cu amănuntul. În conformitate cu Regulamentele de aplicare, singura obligație a operatorilor ce acționează ca prime puncte de vânzare cu amănuntul este de a obține un cod de identificare (”ID”) pentru operator economic și un ID pentru unitate.

23.Cum se calculează solicitările de rambursare? Care sunt ipotezele folosite? Putem primi o formulă precisă pentru calculul cantității rambursate?

Pentru calcularea sumei care urmează a fi rambursată (cererile de rambursare), SGS folosește date reale ale operatorilor economici și criterii obiective verificate de o companie independentă de consultanță:

 • Tipul activității realizate de operatorul economic: magazine Cash & Carry, depozite sau altele;
 • Nevoia de echipamente pentru toate activitățile de scanare, incluzând cele de recepție, de expediere, de ambalare & colectare, transbordare și vânzăre prin intermediul vehiculelor de distribuire;
 • Volumul unității expediat în diferite forme de ambalare, timpul de lucru și numărul de posturi de lucru ale unității (volumul se referă la volumul țigaretelor și al produselor de tutun de rulat expediate către Operatorii Economici în anul 2017)

24.La ce se referă interpretarea dumneavoastră cu privire la software-ul unității de scanare? Trebuie să stochez, să integrez, etc.

Echivalentul unității de echipament este acela considerat necesar pentru ca operatorii economici să poată citi și transmite datele înregistrate cu privire la produsele din tutun către sistemul de stocare de date pentru a-și respecta obligațiile de raportare conform DPT și a Regulamentelor de punere în aplicare emise de către Comisia Europeană.

Soluția este compusă din dispozitive de scanare cu un software conectat la un „cloud” public și are următoarea capacitate:

 • Dispozitive de scanare: citesc diferite tipuri de coduri unice aplicate la nivel de pachete și agregate și transmit informațiile către cloud prin WIFI, GPRS;
 • Cloud-ul: Înregistrează codurile unice; formatează datele înregistrate în mesaje formatate conform cerințelor legale și transmit acele mesajele către un router definit de furnizorul secundar de depozit de date;

Sunt acoperitemai multe procese operaționale legate de logistică, conform Anexei 2 a Regulamentelor de punere în aplicare

 • Recepție;
 • Expediere (inclusiv expedierea prin intermediul vehiculelor de vânzare, expedierea prin automate de vânzări);
 • Returnări din cauza defectelor sau pentru revânzare;
 • Distrugere;
 • Modificări ale unităților de expediere (Agregare și dezagregare);
 • Scanarea produselor în timpul transportului/tranzitului, pentru Transbordare;
 • Facturi, înregistrări de plăți;

În plus, cloud-ul permite efectuarea mai multor sarcini administrative:

 • Încărcarea datelor de bază;
 • Actualizarea versiunii de software;
 • Mesaje de retragere de la router;
 • Administrarea utilizatorilor.

25.Cum și unde pot obține specificațiile tehnice pentru soluția de echipamente de U&T?

Specificațiile tehnice pot fi găsite pe platforma SGS OnTrack sau pe pagina web a COMISIEI EUROPENE folosind linkul de mai jos Specificații tehnice

26.Putem primi informații despre datele necesare pentru a fi trimise la SPoC înainte de înregistrarea pe platforma OnTrack?

Vă puteți pregăti pentru înregistrare colectând informații despre afacerea dumneavoastră, în special prin:

 • Evaluarea procesului fizic actual și identificarea evenimentelor de scanare necesare
  • Câte posturi de lucru aveți?
  • Există o zonă de Ambalare & Colectare? O zonă de expediere?
  • Aveți vânzări realizate prin transbordare și prin intermediul vehiculelor de vânzare?
  • Câte ore din timpul zilei de lucru,cu excepția pauzelor, veți efectua scanări pentru activitățile de Ambalare & Colectare în sistemul de Urmărire & Trasare al DPT?
 • Pregătirea adreselor și a volumelor pe unitate
  • Care este la nivel de unitate volumul pentru Țigaretele produse în fabrică (Factory Manufactured Cigarettes/FMC) și pentru Tutunul tăiat fin (tutunul de rulat)
  • În ce unități primiți produsele din tutun și în ce unități le trimiteți mai departe (de exemplu, recepție se realizează în baxuri, iar 80% din produsele expediate se expediază în ambalaje mai mici)

27.Ce include „unitatea de scanare"?

„Unitatea de scanare" include echipamentul, adică hardware-ul și software-ul care este necesar pentru înregistrarea produselor din tutun cumpărate, vândute, depozitate, transportate sau manipulate în alt mod.

28.Ce se întâmplă dacă Operatorul Economic își dă seama că a făcut o greșeală după ce suma a fost calculată?

Înainte să depună cererea de rambursare, un Operator Economic poate contacta linia de asistență SGS prin opțiunile disponibile oferite pe portalul web OnTrack și poate solicita SGS să modifice câmpurile corespunzătoare. În funcție de nivelul modificărilor necesare, SGS ar putea avea nevoie să auditeze și să verifice precizia informațiilor.

29.Va furniza SPoC recomandări privind modul în care soluția de U&T va fi integrată în sistemele mele locale?

SPoC nu va furniza aceste informații. Integrarea în sistemele lor locale trebuie efectuată de către înșiși Operatorii Economici. Această operațiune nu se numără printre obligațiile producătorului. Operatorul Economic poate colabora cu un specialist în integrarea de soluții pentru a dezvolta o soluție care să îndeplinească cerințele sale individuale, dar acest lucru se va realiza pe propria-i cheltuială.

30.Un Operator Economic care a investit pentru DPT înainte de SPoC cum poate fi compensat?

Producătorii participanți recunosc faptul că un număr de Operatori Economici au lucrat în avans pentru a se adapta modificărilor necesare care decurg din DPT 2019 și e posibil să fi investit deja în căutarea de furnizori pentru echipamentele necesare pentru citirea și transmiterea datelor înregistrate către sistemul de depozite de date, înainte ca modelul SPoC să funcționeze. Acești Operatori economici vor trebui totuși să se înscrie prin intermediul SPoC, să furnizeze informațiile necesare și să își prezinte cererile pentru unitate lor la fel ca toți ceilalți Operatori Economici.

Când procesul ajunge la etapa realizării unei cereri de rambursare, Operatorul Economic poate furniza dovada cumpărării sau achiziționării hardware-ului și a software-ului necesare, care poate include, de asemenea, o dovadă a investiției făcute în trecut în vederea respectării prevederilor DPT. SGS ar putea fi nevoită să auditeze și să valideze exactitatea dovezii privind investiția și apoi să compenseze Operatorul Economic până la suma maximă calculată ce se poate rambursa.

31.Este posibil ca Operatorilor Economici să li se acorde o declarație de confidențialitate din partea SPoC pentru a se asigura Protecția datelor și că toate datele Operatorilor Economici sunt strict gestionate cu confidențialitate de SGS, evitând astfel ca elementele sensibile să fie accesibile altora?

SGS tratează cu confidențialitate toate informațiile care i-au fost furnizate. SGS a luat toate măsurile și precauțiile de securitate necesare în conformitate cu standardele industriale recunoscute la nivel mondial și în conformitate cu art. 5 (1) f și art. 32 al RGPD pentru a minimiza riscul pierderii confidențialității, integrității și disponibilității datelor furnizate de Operatorii Economici și procesate de SPoC.

Datele vor fi stocate și procesate în Europa. Centrul de date principal al Microsoft este NL/Amsterdam, cu DR (recuperare în caz de dezastru / fail-over) în lE/Dublin.

Vă rugăm să consultați clauza 1 (d) din Partea întâi: Condițiile Generale privind Serviciile SGS în SGS OnTrack Termeni de Utilizare, document disponibil pe portal.

32.Ce date sunt utilizate/transmise mai departe de SGS?

Toate datele sunt tratate în mod confidențial și procesate numai în măsura în care este necesar pentru activitatea Punctul Unic de Contact ce are în vedere furnizarea de echipamente în conformitate cu articolul 15 alineatul (7) a DPT II.

Datele sensibile din punct de vedere concurențial ale producătorilor sau ale Operatorilor Economici nu vor fi comunicate Producătorilor participanți sau Operatorilor Economici.

SGS păstrează confidențialitatea tuturor informațiilor, instrucțiunilor și documentelor care sunt trimise de către Operatorii Economici prin intermediul portalul web, iar SGS nu utilizează, nu autorizează, nici nu permite utilizarea, copierea, sau divulgarea informațiilor prezentate de Operatorii Economici sau a oricărei părți a acestora, cu excepția următoarelor cazuri:

 • pentru furnizarea de Servicii de către SGS Operatorilor economici;
 • divulgarea către Producătorii participanți (așa cum este definită în SGS On-Track Termeni și Condiții pentru Operatorii Economici) pentru a le permite să valideze cererile și ca parte a informațiilor de gestiune pentru a urmări evoluția cererilor; și
 • divulgarea către propriii consilieri profesioniști, agenți sau reprezentanți în scopul obținerii de consultanță profesională.

Rețineți că cele de mai sus nu se aplică informațiilor prezentate de către Operatorii economici:

 • care aparțin deja de sau vor fi de domeniul public (în alt mod decât prin încălcarea acestor termeni);
 • pe care SGS le primește de la o terță parte independentă care are dreptul să dezvăluie acele informații;
 • care se află în posesia SGS înainte de data primirii acestora de la Operatorii Economici; sau
 • trebuie să fie dezvăluite conform legii sau a căror dezvăluire e solicitată de către o anumită autoritate statutară sau de reglementare

33.Cum vor fi protejate datele cu caracter personal?

Toate datele sunt tratate în mod confidențial și procesate numai în măsura în care este necesar pentru activitatea Punctului Unic de Contact ce are în vedere furnizarea de echipamente în conformitate cu articolul 15 alineatul (7) din DPT II. SGS procesează datele în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (f) și articolul 32 din RGPD. SGS a luat toate măsurile și precauțiile necesare în conformitate cu standardele industriale recunoscute la nivel mondial pentru a minimiza riscul încălcării obligației de confidențialitate și a pierderii integrității și disponibilității Datelor personale ale Producătorilor participanți și ale Operatorilor Economici, date care sunt procesate pentru furnizarea Serviciilor. Datele sunt stocate în UE cu centre separate pentru unitate principală de date și pentru unitatea de rezervă pentru recuperarea în caz de dezastre.

Despre SGS

SGS este liderul mondial în domeniul inspecției, verificării, testării și certificării. Suntem recunoscuți ca reper global pentru calitate și integritate. Cu peste 95 000 de angajați, coordonăm o rețea de peste 2 400 de birouri și laboratoare în întreaga lume.
 

Vizitați site-ul nostru global la SGS.com
 

Contactați-ne

Ce ar trebui să cunoașteți mai mult despre Directiva privind produsele din tutun? Cine este eligibil să solicite rambursarea? Cum să se înregistreze o cerere de rambursare? Nu ezitaţi să luaţi legătura cu echipa noastră de asistenţă.
 

 • Alte modalităţi de contact:
  • Prin e-mail, folosind butonul „Trimiteți-ne un e-mail" de mai jos
  • Prin LiveChat folosind link-ul disponibil în bara laterală dreaptă
  • Prin telefon, utilizând numărul de telefon de mai jos